Elementy użyte do budowy studni (rury studzienne, filtry, pompy) muszą być kompatybilne do parametrów technicznych, głębokości i wydajności studni głębinowej. Jeśli to możliwe, wszystkie te elementy powinny pochodzić od jednego producenta, a ponadto posiadać odpowiednie atesty. Zazwyczaj wykorzystuje się rury studzienne i filtracyjne z PCW lub ze stali.

Pompy dobrej jakości

	 pompy ciepłaNatomiast pompa musi być dostosowana do głębokości warstwy wodonośnej i posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający ją do kontaktu z wodą pitną. Do pobierania wody ze studni służą zestawy hydroforowe, które składają się z pompy tłoczącej wodę, zbiornika ciśnieniowego i sterownika. Na rynku znajdziemy zestawy hydroforowe z trzema rodzajami pomp: samozasysającymi (powierzchniowymi), głębinowymi i zatapialnymi. Pompy powierzchniowe zwykle montowane są w budynku i połączone są rurą ssawną ze studnią. Sprawdzą się one wtedy, gdy wysokość ssania (czyli głębokość, z której mają zasysać one wodę) nie przekracza 7- 8m. Korzystać z nich można więc w studniach kopanych i abisyńskich lub z rurą osłonową. Pompy powierzchniowe są najtańszym dostępnym rozwiązaniem. Pompy głębinowe mogą czerpać wodę praktycznie z każdej głębokości.

	 pompy ciepłaNajczęściej używa się ich w studniach głębinowych z rurą osłonową. Montuje się je bezpośrednio w studni. Są droższe od pomp samozasysających, ale charakteryzuje się większa sprawność. Pompy zatapialne mają budowę podobną do pomp głębinowych, ale mogą pracować na wysokościach nie większych niż 10m. Ten rodzaj pomp wykorzystuje się zwykle przy studiach kopanych i abisyńskich. Podczas zakupu pompy ciepła warto zwrócić uwagę na dwa współczynniki: wysokości zanurzenia (H) i wydajności pompy (Q). W katalogach producentów znajdują się charakterystyki pomp, czyli wykresy przedstawiające zależność tych dwóch współczynników. Wydajność pompy maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia. Od tych parametrów zależy moc silnika. Wybór odpowiedniej pompy polega na znalezieniu na wykresie tzw. punktu pracy, czyli potrzebnych parametrów pompy. Wybiera się tę pompę, której charakterystyka przebiega przez punkt pracy lub tuż nad nim.

Wybierając pompę do studni, trzeba pamiętać o tym, aby jej wydajność nie przekraczała dopuszczalnej wydajności studni, a wysokość podnoszenia umożliwiła utrzymanie w instalacji wystarczającego ciśnienia wody. Może w tym pomóc dokumentacja geologiczna studni, w której zawarte są informacje dotyczące jej dopuszczalnej wydajności, wysokości lustra wody czy właściwości fizykochemicznych wody.