Gazy cieplarniane, wśród których wymienia się dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan i freon, są efektem ubocznym powstającym między innymi podczas produkcji energii w elektrowniach węglowych.

Bezpieczne środowisko dzięki fotowoltaice

panele słoneczneMają negatywny wpływ na środowisko naturalne i prowadzą do jego degradacji, dlatego tak ważne jest, by starać się ograniczać ich powstawanie. Umożliwia to wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu – na przykład wiatru lub promieni słonecznych. Energię pochodzącą ze słońca wykorzystuje fotowoltaika – Lublin jest miastem, które w tej kwestii stara się wypaść jak najlepiej i na dachach coraz większej ilości budynków można zobaczyć panele fotowoltaiczne. Korzeni fotowoltaiki można poszukiwać już w IV w. p.n.e, kiedy ludzie odkryli, że używając szkła powiększającego, na które oddziałują promienie słoneczne, można doprowadzić do rozniecenia ognia. W kolejnych wiekach zaobserwowano zjawisko fotoelektryczne, aż w końcu, w pierwszej połowie XIX w. zostało wynalezione pierwsze ogniwo słoneczne – cynowo-selenowe, zaś około stu lat później odkryto krzemowe ogniwo fotowoltaiczne.

panele słoneczneWspółczesna fotowoltaika stoi na rozwiniętym poziomie – panele słoneczne charakteryzują się dużą wydajnością, która pozwala na uzyskanie prądu potrzebnego do utrzymania gospodarstwa domowego. Czasami produkowane są nawet nadwyżki prądu, których nie zużywa się podczas czynności bytowo-gospodarczych – takie nadwyżki można za wynagrodzeniem oddać do sieci energetycznej. Dzięki temu nie tylko zyskujemy pieniądze, ale też satysfakcję, że mamy wpływ na ochronę środowiska. Jeżeli zdecydujemy się na system fotowoltaiczny współpracujący z siecią, wówczas oprócz zespołu paneli fotowoltaicznych i falownika musimy zainstalować licznik energii pobieranej z sieci i oddawanej do sieci. System ten działa nie tylko wówczas, kiedy my chcemy oddać nadwyżkę prądu do sieci, ale także wtedy, kiedy zapotrzebowanie naszego gospodarstwa domowego na prąd jest większe niż zwykle i nie wystarcza nam własnego prądu z paneli fotowoltaicznych. Niekorzystne warunki pracy panują zwykle od września do lutego, kiedy promieni słonecznych do instalacji dociera mniej, gdyż słońce większą część dnia zakryte jest za chmurami, dlatego w tym okresie może być konieczne dodatkowe pobieranie energii elektrycznej z sieci.

Jeżeli więc zamieszkujemy strefę klimatu umiarkowanego i nie możemy liczyć na całoroczne intensywne słońce, wówczas warto pamiętać, że zamiast niezależnej instalacji fotowoltaicznej, lepiej zdecydować się na system współpracujący z siecią energetyczną.