Metalografia jest nauką, która pozwala na poznanie wewnętrznej budowy metali oraz ich stopów. Opis struktury materiałów możliwy jest dzięki specjalnym rodzajom badań. Wymienić można tutaj badania makroskopowe, mikroskopowe oraz defektoskopowe. Jeśli chodzi o badania makroskopowe, do ich przeprowadzenia konieczne są narzędzia optyczne – na przykład lupa, która powinna pozwalać na uzyskanie nawet trzydziestokrotnego powiększenia.

Metalografia i badania makroskopowe

metalograficzne badania makroskopowe szlifuMetalograficzne badania makroskopowe szlifu umożliwiają wykrycie podstawowych wad obiektu – bez problemu możemy dzięki nim wskazać na nieciągłości materiału, zarówno te w postaci pęknięć czy zawalcowań, jak i jam skurczowych oraz podskórnych pęcherzy. Makroskopia umożliwia też wykrycie niejednorodności chemicznych oraz strukturalnych. Aby przeprowadzić tego typu badania, należy pobrać próbkę materiału, która musi być odpowiednio przygotowania. Chodzi o jej wyszlifowanie i wypolerowanie, a następnie wytrawienie. Do trawienia należy zastosować odpowiedni odczynnik (jego wybór zależy od rodzaju metalu). Wśród odczynników wymienia się przede wszystkim preparat Adlera, Heyna czy Anczyca – wszystkie trzy środki posiadają w sobie sole miedzi – osadza się ona w miejscach wysoce użelażnionych, tymczasem miejsca z przewagą węgla, fosforu czy siarki pozostają czyste, w ten sposób można poznać strukturę chemiczną danej próbki.

metalograficzne badania makroskopowe szlifuMożliwe jest też przeprowadzenie głębokiego trawienia, do tego stosuje się wodne roztwory kwasów, ponieważ korodują one na powierzchni metalu w miejscach pęknięć czy w porach, jak też w miejscach, których struktura jest niejednorodna. Wyróżnić można kilka rodzajów badań makroskopowych, wśród których wymienia się między innymi badania makroskopowe złącz spawanych. Dzięki nim możemy określić, czy spawanie było przeprowadzone w sposób prawidłowy, a więc czy spoina charakteryzuje się oczekiwanym kształtem i wymiarami. Badanie pozwala stwierdzić, czy występują rozlewy, podtopy, wycieki czy też nawisy oraz czy spoina odznacza się ciągłością.

Przeprowadzanie tego typu badań wymaga od osoby badającej określonej wiedzy, dlatego zadanie to może być wykonywane jedynie wtedy, kiedy posiadamy ku temu odpowiednie kwalifikacje, uzyskane po pozytywnym zaliczeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu badań makroskopowych. Obok uprawnień na badania makroskopowe, warto od razu pozyskać kwalifikacje pozwalające na przeprowadzanie badań mikroskopowych, które wykonuje się w branży spawalnictwa równie często co przed chwilą omówiony rodzaj badań.