W obecnym czasie coraz większą uwagę przykłada się do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa podczas wykonywania i realizacji różnego rodzaju inwestycji. W szczególności jednak dotyczy to tych przypadków, gdy inwestycje są wykonywane na większej głębokości, w wykopach.

Wykopy, czyli konstrukcje zabezpieczające

budowa budynkuW takiej sytuacji kluczowe może się okazać zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Wykonywanie prac w wykopach, lub też na terenie podmokłym, staje się coraz częściej przykrą koniecznością. Bez zadbania o niezbędne zabezpieczenie wykopów może to grozić bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla realizujących daną inwestycję robotników. Wydaje się, że jednym z najprostszych, ale także i najskuteczniejszych zabezpieczeń są bez wątpienia ścianki szczelne, które są również bardzo często nazywane grodzicami. Oprócz stosowania ich w miejscu realizacji inwestycji, z podobnymi konstrukcjami można się także spotkać w przypadku nabrzeży morskich, bądź też rzecznych. Ważne, aby pamiętać o konieczności dostosowania rodzaju takiej konstrukcji, do miejsca jej stosowania. W przypadku prac wykonywanych w wykopach o mniejszej głębokości, wystarczające może się okazać wykorzystywanie szalunków, wykonanych w całości z drewna. Przypominają one swoim wyglądem tradycyjne rusztowanie i są w stanie nawet bardzo skutecznie chronić przed przypadkiem osunięcia się ziemi.

konstrukcje przy wykopachAlternatywą dla nich, która jest gwarantem jeszcze większego bezpieczeństwa, mogą zaś być szalunki wykonane ze stali. W ich przypadku mogą się one okazać w pełni wystarczające, aby wykorzystywać je nawet jako konstrukcje stałe. Bardzo podobnie sprawa wygląda w przypadku grodzic, które zostały wykonane z żelbetonu. W ich przypadku jednak, trzeba się liczyć z koniecznością wykorzystania do ich montażu ciężkiego sprzętu. Okazuje się być on niezbędny, aby zamontować w gruncie poszczególne, bardzo ciężkie żelbetonowe panele. Należy pamiętać o możliwości wynajęcia odpowiedniego szalunku. Jest to w szczególności korzystne, w sytuacji, gdy z podobnego rodzaju konstrukcji nie trzeba korzystać cyklicznie, ale jednorazowo, bądź też kilka razy w roku. W obecnym czasie znacznie więcej uwagi niż wcześniej przykłada się do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca realizacji inwestycji.

Kluczowe może się okazać w takiej sytuacji wykorzystywanie odpowiednich grodzic, nazywanych również bardzo często ściankami szczelnymi. Są to konstrukcje zabezpieczające, mogące mieć charakter stały, bądź tymczasowy, które można nie tylko zakupić na własność, ale także i wynająć.