W obecnym czasie, wyróżnia się kilka głównych alternatyw, dla instalacji wodno-kanalizacyjnych. Oprócz szamba, z którego wykorzystywaniem związanych jest kilka wad, z całą pewnością warto wspomnieć tutaj również o przydomowych oczyszczalniach.

Przydomowe oczyszczalnie i ich dobre strony

Główną zaletą takich instalacji jest fakt, że przy prawidłowych ich wykorzystywaniu, komfort ich użytkowania jest bardzo wysoki. Jest to możliwie przede wszystkim dzięki temu, że w przypadku tych przydomowych oczyszczalni, nie występuje zbiornik na nieczystości, który trzeba regularnie opróżniać jak ma to miejsce w przypadku szamba. W oczyszczalniach przydomowych, gromadzone ścieki są oczyszczane w bardzo podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku miejskich oczyszczalni ścieków. Takie rodzaje oczyszczalni, mogą działać w bardzo podobny sposób, jak właśnie te miejskie oczyszczalnie. Działają one więc głównie na zasadzie biologicznej, lub też chemicznej, gdzie ścieki rozwarstwione na warstwę stałą, oraz ciekłą, która nadaje się do uzdatniania. Ta warstwa, podlega przede wszystkim procesom neutralizacji w niej metali ciężkich, oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. Oczyszczone w ten sposób ścieki, są następnie kierowane w formie czystej wody z powrotem do danego gospodarstwa domowego. Istotną funkcję w przydomowych oczyszczalniach ścieków odgrywają studnie, przede wszystkim studnie głębinowe, które zastępują w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków instalację wodna, umożliwiając niezbędny dostęp wody użytkowej.

Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków w łódzkim, są one albo budowane na zasadzie grawitacyjnej, oczywiście, jeżeli pozwala na to ukształtowanie terenu na danej posesji. Dzięki temu, możliwe jest ograniczenie wydatków na energię elektryczną, związaną z koniecznością zasilania poszczególnych modułów takiej właśnie przydomowej oczyszczalni. Przydomowe oczyszczalnie wydają się być doskonałą alternatywą dla szamba, przede wszystkim dzięki temu, że komfort ich użytkowania jest bardzo zbliżony do typowej eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. W obecnym czasie, jednym z bardziej popularnych rodzajów alternatywy dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są niewątpliwie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Takie właśnie instalacje, przede wszystkim wyróżniają się bardzo wysokim poziomem wygody użytkowania, bardzo zbliżonym do eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacje takie na przykład, nie wymagają tak częstego oczyszczania głównego zbiornika na nieczystości, aby uchronić się przed generowaniem nieprzyjemnych zapachów z odpływu.