W każdej sieci elektrycznej powinna znaleźć się rozdzielnica, która zawiera wszystkie niezbędne urządzenia i podzespoły pozwalające na łączenie, przerywanie lub rozdział obwodów elektrycznych. Wraz z tymi urządzeniami, w rozdzielnicy powinny znaleźć się także regulatory, urządzenia pomiarowe, sterownicze oraz ochronne.

Rozdzielnice odporne na korozję

rozdzielnice średniego napięciaW dużych obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych stosuje się najczęściej prefabrykowane rozdzielnice średniego napięcia. Rozdzielnice takie mogą różnić się między sobą przeznaczeniem poszczególnych pól (może to być rozdzielnica o polach liniowych, sprzęgłowych czy transformatorowych). Większość rozdzielnic charakteryzuje się łatwością modernizacji, rozbudowy, remontu i konserwacji. Producenci prefabrykowanych rozdzielnic średniego napięcia proponują rozdzielnice w izolacji powietrznej, gazowej lub żywicznej, rozdzielnice nieosłonięte, osłonięte i osłonięte tylko częściowo. Wybór zależy od tego, w jakim pomieszczeniu chcemy zainstalować rozdzielnicę. Na przykład, w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, do których dostęp ma jedynie wykwalifikowana obsługa, można zamontować rozdzielnicę otwartą lub częściowo osłoniętą. Z kolei w miejscach ogólnie dostępnych, na przykład w pomieszczeniach zakładu przemysłowego, powinny znaleźć się rozdzielnice osłonięte. producentów, prefabrykowane rozdzielnice średniego napięcia wyróżniają się wysoką niezawodnością, która pozwala na długi okres eksploatacji – podczas niego nie są konieczne częste konserwacje.

rozdzielnice średniego napięcia Wszystkie części czynne pod napięciem są umieszczone w metalowych uziemionych przedziałach. Prefabrykowane rozdzielnice średniego napięcia są odporne na korozję oraz negatywne działanie czynników atmosferycznych, a także odporne na łuk elektryczny. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zdalne sterowanie prefabrykowanymi rozdzielnicami średniego napięcia. Odbywa się to za pomocą interfejsów komunikacyjnych, łączy internetowych, radiowych lub GSM. Na wspomnianą wcześniej łatwość rozbudowy wpływa to, że rozdzielnice są modułowe – w związku z czym nie ma żadnego problemu z dodawaniem nowych modułów lub łączeniem pól w konkretną konfigurację. W ofertach producentów znajdują się prefabrykowane rozdzielnice średniego napięcia jedno- lub wieloprzedziałowe – jeżeli zależy nam na ograniczeniu skutków zwarć łukowych, zdecydujmy się na tę drugą opcję.

Wówczas poszczególne urządzenia, szyny i obwody będą zainstalowane w oddzielnych przedziałach, co nie ma miejsca w konstrukcji jednoprzedziałowej, w której wyposażenie montuje się w całej przestrzeni rozdzielnicy.